Adres: Ravellaan 72B, Voorhout
Tel: 0252-222446 (spoed, toets 1)

Samen werken aan gezondheid

Waarneming en vakantie

De praktijk is wegens vakantie gesloten  van maandag 19 maart tot en met vrijdag 23 maart 2018. en van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 4 mei 2018. Er wordt waargenomen door de prakti...

Spreekuren

Inloopspreekuur: dagelijks van 8.00-8.45 uur aan de Ravellaan 72b. Afspraken: Afspraken maken en aanvragen van visites dagelijks tussen 8.00-11.00 uur. Telefonisch terugbelspreekuur: aanvragen d...

Dokterspost

Geopend op werkdagen van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur, tijdens de weekeinden en tijdens feestdagen kunt u terecht bij de dokterspost. Belt u eerst: 0252-240212. Kijk voor informatie op: ...

Nieuws uit de praktijk

Praktijkassistentes: De praktijkassistentes hebben pauze van 12.00-14.00 uur. Voor spoed belt u 0252-22 24 46 en kiest u voor de optie 1. Het assistentespreekuur is op afspraak. Het spreekuur is bedoeld voor het uits...
Lees meer

Praktijkverpleegkundigen: zorgprogramma's zeer goed verlopen: onze praktijk kent zorgprogramma's voor onder ander preventie van hart- en vaatziekten, longziekten en suikerziekte. Een zorgprogramma is een programma g...
Lees meer

e-Consult: U kunt uw medische en administratieve vragen ook stellen per e-consult. Denkt u eraan dat het email verkeer niet volledig veilig is. De assistentes kijken dagelijks de ingekomen e-consulten na en over...
Lees meer

Hospice: Onze praktijk verbonden met het Hospice Duin- en Bollenstreek voor de begeleiding van terminale patiënten. Dick Koster neemt de medische zorg voor patiënten in het Hospice Duin- en Bollenstr...
Lees meer

Specifieke doelgroepen

Voor ouders met jonge kinderen: Voor ouders met jonge kinderen Hier komt binnenkort een speciale pagina voor kinderen met voor kinderen belangrijke apps en sites over gezondheid. Voorlopig is er al een aantal sites die we kunn...
Lees meer

Voor jongeren: De volgende site kan voor jullie handig zijn om te lezen over allerlei medische vragen : www.thuisarts.nl bij vragen over situatie thuis:  www.infovoorjou.nl bij vragen over problemen me...
Lees meer

Voor reizigers: U kunt bij ons terecht voor adviezen over medicatie en vaccinaties bij verre reizen. Als u opgeeft waar u naartoe gaat krijgt u van ons een passend advies, bestellen we in overleg de medicatie e...
Lees meer

Voor vragen rond het levenseinde: Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek Een schriftelijk euthanasieverzoek levert regelmatig vragen op. Om u daarbij te helpen, hebben de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justit...
Lees meer

Visie

De visie van de praktijk is dat goede huisartsenzorg gebaseerd is op persoonlijke, continue en respectvolle zorg. In onze praktijk geven we extra aandacht aan 4 belangrijke thema’s, te weten: ...

Gezondheidsbevordering

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De huidige definitie van de WHO: de afwezigheid van lichamelijke, geestelijke en emotionele ziekte is te beperkt, want teveel gericht op absoluut hers...

Zelfzorg

Zelfzorg in de zin van zelf nadenken over gezondheid en zelf managen van ziekte wordt steeds belangrijker. Goede informatie is daarbij heel belangrijk. Hieronder vindt u een aantal sites die door o...

Integrale geneeskunde

De praktijk stimuleert integrale geneeskunde in de zin dat we proberen breed te kijken naar mensen met niet alleen hun klachten, maar ook naar de persoon, situatie en verwachtingen. De huisartsenpr...